English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Akty prawne

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (2009/C 155/02) [pl]

Raporty i opracowania

Study on EU VET instruments (EQAVET and ECVET), Komisja Europejska, 2019 [en]

Monitoring ECVET implementation strategies in Europe, Cedefop, 2015 [en]

The role of modularisation and unitisation in vocational education and training, Cedeforp, 2015 [en]

Raport ewaluacyjny na temat stanu wdrożenia Zalecenia w sprawie ECVET, PPMI, 2014 [en]

Monitoring ECVET implementation strategies in Europe, Cedefop, 2014 [en]

Monitoring ECVET implementation strategies in Europe, Cedefop, 2013 [en]

Raport o stanie edukacji 2012. Liczą się efekty, Instytut Badań Edukacyjnych, 2012 [pl]

The development of ECVET in Europe (2011), Cedefop, 2012 [en]

Get to know ECVET better. Questions and Answers,Komisja Europejska, 2011 [en]

Poznaj system ECVET lepiej – pytania i odpowiedzi - polskie tłumaczenie

Implementacja i rozwój systemu punktowania osiągnięć w kształceniu zawodowym pierwszego stopnia, BIBB,  [pl]

Badania nad wdrożeniem systemu ECVET dla uczniów, ANFA, 2007 [pl]

Materiały pomocne dla beneficjentów programu Erasmus+

Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się [PL] [EN]

Porozumienie o partnerstwie ECVET – Memorandum of Understanding [EN]

Przewodnik Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej

Broszura „System ECVET. Podstawowe informacje oraz wskazówki dotyczące organizowania mobilności edukacyjnych” 

Ulotka o systemie ECVET

Zastosowanie systemu ECVET do celów mobilności geograficznej [pl]

http://www.ecvet-toolkit.eu/ - przykłady dokumentów i rozwiązań pochodzące z projektów ECVET. Narzędzie wypracowane z myślą o osobach realizujących kolejne projekty, które poszukują odpowiedzi na konkretne pytania. ECVET toolkit oferuje informacje przydatne zarówno osobom posiadającym podstawową, jak i zaawansowaną wiedzę o ECVET

ECVET – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów

Czy ECVET może być wartością dodaną dla ECTS? - fragment publikacji FRSE podsumowującej konferencję "Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie", która
odbyła się w dniu 23 września 2011 r., w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na stronach FRSE. 

Poradnik opracowany przez Zespół Ekspertów ECVET w Wielkiej Brytanii [en]

ECVET Magazine - wydania od 2009 do 2014 r. [en]

ECVET Magazine - wydania od 2016 r. [en]

NOTY INFORMACYJNE Komisji Europejskiej [pl]

W kierunku nowych horyzontów - luty 2020

Nie tylko nowe miejsca pracy: innowacje cyfrowe pomagają w rozwoju kariery zawodowej - październik 2019

Sztuczna czy ludzka inteligencja? - czerwiec 2019

Ramy kwalifikacji w Europie - maj 2019

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców - kwiecień 2019

Uczenie się przez całe życie zapobiega niskim umiejętnościom - marzec 2019

Wyznaczanie kursu na przyszłość - styczeń 2019

Jaka przyszłość czeka edukację i kształcenie zawodowe w Europie? - listopad 2018

Europejski wskaźnik umiejętności Cedefop: nowe narzędzie kształtowania polityki w oparciu o podstawy merytoryczne - wrzesień 2018

Mózg zamiast mięśni: przyszłość pracy w Europie - czerwiec 2018

Wyjść naprzeciw „niewidzialnym” młodym ludziom i dorosłym - kwiecień 2018

Ramy kwalifikacji w Europie. Postępy w 2017 r. - luty 2018

Poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego za pośrednictwem danych, analiz i wymian - styczeń 2018

Przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności: sięgając w przyszłość - październik 2017

Przeszłość dla przyszłości - wrzesień 2017

Ludzie, maszyny, roboty i umiejętności - lipiec 2017

Kształcenie i szkolenie zawodowe jako pomost pomiędzy potrzebami uchodźców i pracodawców - maj 2017

Kształtowanie, zwiekszanie wartości i dostarczanie infromacji dla polityk VET - styczeń 2017

Ramy kwalifikacji w Europie - grudzień 2016

Deficytowe i nadwyżkowe umiejętności zawodowe w Europie - październik 2016

Wspieranie szkolenia i uczenia się za granicą - październik 2016

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i instruktorów VET - czerwiec 2016

Włączanie do głównego nurtu polityki działań w zakresie VET - kwiecień 2016

Ku nowym horyzontom - luty 2016

Ramy kwalifikacji w Europie - styczeń 2016

Globalny rynek pracy – globalne kształcenie i szkolenie zawodowe - grudzień 2015

Innowacja i szkolenia: zmiana postaw partnerów - listopad 2015

Wykorzystywanie przygotowania zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach - listopad 2015

Kształcenie i szkolenie zawodowe zapobiega oraz przeciwdziała przedwczesnemu kończeniu nauki - wrzesień 2015

Wspieranie kształcenia dorosłych - sierpień 2015

Nierównomierny powrót na ścieżkę wzrostu zatrudnienia w Europie - czerwiec 2015

Skuteczniejsze kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz lepszego życia - marczec 2015

Od korzeni ku nowym horyzontom - luty 2015

Poradnictwo zawodowe w niestabilnych czasach: połączenie korzyści gospodarczych, społecznych i indywidualnych - styczeń 2015

Ramy kwalifikacji: rosnący wpływ, utrzymujące się przeszkody  - listopad 2014

Wyzwanie walidacyjne: jak blisko jesteśmy w Europie do uznawania wszystkich rodzajów uczenia się? - listopad 2014

Ukryty potencjał kwalifikacji na poziomie 5 - czerwiec 2014

Rozwój systemów przygotowania zawodowego - maj 2014

Niedopasowanie umiejętności – problem bardziej złożony niż mogłoby się wydawać - marzec 2014

Jak zwiększać szanse zatrudnienia poprzez naukę? - styczeń 2014

System transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET – możliwości i wyzwania - lipiec 2013

Jakość: wymóg warunkujący budowanie zaufania do kwalifikacji - marzec 2013

Materiały z wizyt studyjnych

Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Federalnym Instytucie Kształcenia i Szkolenia Zawodowego BIBB - Bonn, 21-22 stycznia 2013 r. [pl]

ECVET w innych krajach, czyli zapiski z wizyt studyjnych Zespołu Ekspertów ECVET Polska [pl]

Sprawozdanie z seminarium dysusyjnego w Chorwacji, 14-16 października 2015. [en]

Artykuły

"Kompetencje kooperatywne w procesie uczenia się przez całe życie" - artykuł dr Lilii Młodzik

"Czym jest ECVET?" - artykuł eksperta Horacego Dębowskiego w kwartalniku FRSE "Europa dla Aktywnych"

"ECVET in Polish VET" - artykuł Horacego Dębowskiego i Wojciecha Stęchłego w ECVET Magazine (wydanie z 18.03.2014)

 • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl