English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt "National Team of ECVET Experts 2012-2013" był wynikiem konkursu zorganizowanego przez KE dla Narodowych Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” .

Na konkurs wpłynęło 26 aplikacji. Lista wybranych projektów znajduje się na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/.

Cele projektu:

 • Promocja rozwoju i wdrożenia systemu ECVET, jako elementu idei uczenia się przez całe życie i strategii „Europa 2020”
 • Implementacja działań wskazanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.06.2009 w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)

Cele działania Zespołu Ekspertów ECVET

 1. Wspieranie implementacji ECVET w Polsce poprzez wypracowanie warunków i wytycznych (wskazówek) wdrażania tego systemu.
 2. Przygotowanie analizy SWOT nt. aktualnej sytuacji systemu edukacji w Polsce wraz z rekomendacjami na temat sposobu ułatwienia wdrożenia ECVET do tego systemu.
 3. Popularyzowanie informacji na temat ECVET i innych europejskich narzędzi stworzonych w ramach procesu kopenhaskiego.
 4. Analiza możliwości przypisania punktów ECVET oraz wypracowanie możliwie najlepszej metodologii przypisywania tych punktów (we współpracy z odpowiednimi instytucjami).
 5. Wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce (w tym w przygotowaniu planu wdrażania systemu ECVET).
 6. Stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, ekspertami (w tym Zespołem Ekspertów Bolońskich) i praktykami w zakresie zwiększania kompatybilności i komplementarności systemów ECVET i ECTS w Polsce.
 7. Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad rozwojem najlepszych strategii implementacji obecnych reform.
 8. Identyfikacja i rekomendowanie podmiotów/instytucji, które mogą być zaangażowane w proces rozwoju ECVET w Polsce.
 9. Zaproponowanie ogólnych ram współpracy i tworzenia sieci pomiędzy instytucjami i przyszłymi użytkownikami systemu ECVET.
 10. Współpraca z odpowiednimi instytucjami UE w tworzeniu przeglądu stanu ECVET w Europie oraz włączenie się w prace Europejskiej Sieci ECVET.
 11. Udział w pracach nad rozwojem najbardziej efektywnych sposobów wdrażania ECVET poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z Zespołami Ekspertów ECVET z innych krajów.
 12. Włączenie się w rozwój dialogu i peer-learning-u pomiędzy decydentami, ekspertami, praktykami z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pracodawcami w zakresie zagadnień związanych z przejrzystością i uznawaniem kwalifikacji i kompetencji oraz walidacją.
 13. Doradztwo w zakresie wykorzystania możliwości oferowanych przez Program Leonardo da Vinci w kontekście systemu ECVET.
 14. Promowanie idei mobilności i związanych z nią możliwości.

Grupy docelowe projektu:

 • Nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych, doradcy zawodowi i metodyczni, szkoleniowcy;
 • Eksperci z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego (KRK, zapewnianie jakości, uznawanie kwalifikacji, walidacja);
 • Przedstawiciele uczelni wyższych (władze uczelni, nauczyciele akademiccy, koordynatorzy ECTS,  koordynatorzy procesu bolońskiego, przedstawiciele akademickich biur karier);
 • Władze krajowe,  regionalne i lokalne – przedstawiciele MEN, MNiSW, Kuratoriów Oświaty, instytucji egzaminujących i certyfikujących (CKE, OKE), przedstawiciele władz samorządowych odpowiedzialni za edukację;
 • Przedstawiciele instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • Uczniowie, studenci;
 • Pracodawcy (przedstawiciele organizacji pracodawców, instytucji sektorowych i branżowych, rzemiosło).

 • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl