English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training) jest inicjatywą Unii Europejskiej, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

Prace nad ECVET rozpoczęły się w 2002 r. i są rezultatem działań podejmowanych w ramach procesu kopenhaskiego nakierowanych na wzmocnienie współpracy krajów członkowskich w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Stosowanie systemu ECVET rekomendowane jest krajom członkowskim w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

Wdrożenie ECVET jest dobrowolne, w gestii każdego kraju i instytucji odpowiedzialnych leży określenie zasad i zakresu funkcjonowania tego systemu. Do chwili obecnej system ECVET nie został w pełni wdrożony w żadnym z krajów europejskich. Prowadzone są natomiast projekty pilotażowe mające na celu zebranie doświadczeń i dobrych praktyk, które mają ułatwić jego stosowanie.

W celu wspierania władz krajowych we wdrażaniu systemu ECVET powołano Krajowy Zespół Ekspertów ECVET, funkcjonujący przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Prace członków zespołu polegają również na promowaniu idei ECVET przez wydawanie materiałów informacyjnych, organizowanie warsztatów i seminariów dla różnych grup odbiorców.

Ważną rolę w rozwijaniu koncepcji ECVET w Polsce odgrywają instytucje kształcące i szkolące, które uczestniczą w międzynarodowych projektach finansowanych ze środków europejskich (dotychczas przede wszystkim w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, obecnie Erasmus+).  • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl