English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Działania europejskie dotyczące ECVET

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm Strona Komisji Europejskiej dotycząca tematyki ECVET, zawiera także dokumenty urzędowe i ulotki.

http://www.ecvet-secretariat.eu/en ECVET Secretariat wspiera organy i grupy robocze odpowiedzialne za zarządzanie ECVET na poziomie europejskim oraz instytucje koordynujące prace krajowych Zespołów Ekspertów ECVET, ułatwiając dialog i wymianę dobrych praktyk.

www.ecvet-projects.eu/  Strona zawiera informacje o działalności i inicjatywach mających na celu przetestowanie, wdrożenie i dalszy rozwój systemu ECVET.

Inne użyteczne strony

http://prk.men.gov.pl/ Punkt Koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

http://kwalifikacje.org.pl/ Strona Instytutu Badań Edukacyjnych poświęcona Krajowej Ramie Kwalifikacji.

http://europass.org.pl/ Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

http://www.cedefop.europa.eu/ Cedefop jest agencją Komisji Europejskiej, która promuje rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

https://ec.europa.eu/epale/ Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie to europejska, wielojęzyczna, otwarta dla wszystkich społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych, między innymi edukatorów i instruktorów dorosłych, doradców i konsultantów, badaczy i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz decydentów. Zakres tematyczny EPALE dotyka zagadnień ECVET m.in. w obszarach takich jak uczenie się pozaformalne i nieformalne, walidacja nabytej wczesniej wiedzy czy zapewnianie jakości.

http://www.etf.europa.eu/ Europejska Fundacja Kształcenia jest agencją Komisji Europejskiej, która przyczynia się do rozwoju edukacji i szkoleń w krajach członkowskich UE.

Wyszukiwarki

www.adam-europe.eu/ ADAM baza projektów i produktów Programu Leonardo da Vinci.

Projekty pilotażowe ECVET
realizowane w Programie Leonardo da Vinci • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl