English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w webinariach ECVET – praktycznie”

Pierwsze spotkanie z cyklu Piątki z ECVET odbędzie się 27 listopada 2020 r. o godz. 15. Webinaria dedykowane są koordynatorom i nauczycielom ze szkół, które realizują projekty w „zawodowym” komponencie programu Erasmus+ oraz POWER VET.

Głównym celem inicjatywy jest wymiana doświadczeń, różnych podejść i zastosowań założeń ECVET podczas realizacji staży zagranicznych, prezentacja dokumentów, materiałów, programów już zrealizowanych staży opartych na założeniach ECVET.

Spotkanie będzie podzielone na część merytoryczną, którą poprowadzi ekspert ECVET Pan Wojciech Stęchły oraz część praktyczną, w której swoimi doświadczeniami podzielą się beneficjenci projektów z sektora edukacji zawodowej.

Webinarium rozpocznie się 27 listopada o godzinie 15 na platformie Zoom i potrwa 60 minut.

Link do rejestracji: https://zoom.us/meeting/register/tJcoduytqjkpGNMwf-SQRepE5PXaaTK8VmNc

Kolejne webinaria odbędą się 4 i 11 grudnia 2020 r. 

webinaria_ecvet_grafikanowy_europass

Nowy Europass – jakich zmian możemy się spodziewać?

Już w lipcu ukaże się nowa odsłona usługi Europass. Inicjatywa, utożsamiana dotychczas z portfolio pięciu dokumentów, uzyska nowoczesną szatę graficzną i szereg funkcjonalności. Narzędzia i informacje udostępniane na tworzonej przez Komisję Europejską platformie pomogą Ci lepiej zarządzać edukacją i karierą.

Zrób następny krok!

Użytkownicy nowej platformy Europass będą mogli utworzyć bezpłatny profil, aby gromadzić swoje osiągnięcia, umiejętności i kwalifikacje w bezpiecznej przestrzeni online. Na bazie informacji zapisanych w profilu wygenerujesz CV lub list motywacyjny w wybranym formacie, przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Dokumenty te będzie można zachować w bibliotece dokumentów, do wykorzystania w przyszłości. Dostaniesz również ciekawe propozycje ofert pracy i kursów, dostosowane do umiejętności i zainteresowań, które wskażesz w profilu.

Nowy Europass to także baza informacji o możliwościach pracy i nauki w całej Europie. Znajdziesz tutaj wykaz krajowych punktów kontaktowych, usług i sieci oferujących wsparcie w zakresie poszukiwania zatrudnienia lub kontynuowania edukacji.

Wszystkie informacje i funkcjonalności na platformie Europass będą dostępne bezpłatnie, w 29 językach.***

Zachęcamy do lektury artykułów dotyczących systemu ECVET:

Bożena Mayer-Gawron
Nie taki diabeł straszny – czyli w jaki sposób właściwie zaplanować i zrealizować mobilność z wykorzystaniem systemu ECVET?

Artykuł zawiera przegląd zmian w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach przeprowadzanej reformy, które mają wpływ na realizację projektów mobilności edukacyjnej i wpisują sie w założena systemu ECVET. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób można wykorzystać nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego do wypełnienia dokumentacji projektowej ECVET oraz prezentuje przykładowe wzory dokumentów.

***

Lilla Młodzik
Kompetencje kooperatywne w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje kooperatywne należą do kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, a na ich rozwoju opiera się życie społeczne i funkcjonowanie organizacji. Artykuł omawia składowe elementy kompetencji kooperatywnych, przykładowe działania motywujące grupę do współdziałania, rodzaje metod podejmowania decyzji, a także style rozwiązywania problemów, wspierające budowanie relacji w zespole.Relacja z konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

15 października br. w Stargardzkim Centrum Kultury odbyły się wojewódzkie obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” 2019. W ramach ETUZ Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizowało cykl konferencji oraz warsztatów, we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych.

Wprowadzeniem do konferencji było omówienie stanu realizacji „Perspektywy uczenia się przez całe życie”. Wystąpienie pani Urszuli Berlińskiej, Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie i przedstawicielki Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET, stanowiło mocny punkt odniesienia dla kolejnych mówców.

O tym, jakie działania na rzecz szkolnictwa zawodowego prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, opowiedziała Aleksandra Bałchan-Wiśniewska, koordynator Zespołu Europass, EPALE, ECVET w FRSE. Uczestnicy mieli okazję poznać możliwości wykorzystania środków finansowych programu Erasmus+, Programu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój, a także programu Edukacja. Przedstawione zostały również inicjatywy wspierające kadrę kształcenia zawodowego, takie jak Europass, eTwinning, EPALE czy Worldskills.

W następnej prezentacji pani Ewa Zielińska, Zastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, wyjaśniła rolę norm i normalizacji w szkolnictwie branżowym. Na mocy rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 r. zagadnienia związane z podstawami normalizacji i oceną zgodności zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach szkolnictwa branżowego. W zakresie edukacji normalizacyjnej PKN prowadzi wykłady dla młodzieży, organizuje Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w szkole” oraz Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”, a także zamieszcza bezpłatne materiały na portalu www.wiedza.pkn.pl (m.in. podręcznik dla studentów i nauczycieli, przykładowe scenariusze lekcji i miesięcznik „Wiadomości PKN. Normalizacja”).

Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego prowadzone w ramach polsko-niemieckiej współpracy ponadgranicznej przedstawił pan Paweł Bartnik, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, który omówił efekty realizacji Funduszu Małych Projektów Interreg VA oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a także wyzwania związane z wdrażaniem wspomnianych programów.

Kolejna część konferencji dotyczyła współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami w ramach specjalnych stref ekonomicznych. O tym, że cała Polska stała się już specjalną strefą ekonomiczną, można było dowiedzieć się z prezentacji pana Macieja Borowskiego, Managera Projektów Inwestycyjnych z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także prezentacji pani Ewy Krzaczkowskiej, Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technicznego. Od 2018 r., na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji Nowa ustawa zastąpiła dotychczasowy mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów, dostępny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Aktualnie przedsiębiorcy nie mają już możliwości uzyskania nowych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Mogą starać się o decyzję o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Warto zwrócić tutaj uwagę na 2 kryteria jakościowe dla nowych inwestycji w sektorze przemysłowym/ usługowym: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi. To ostatnie kryterium może być spełnione m.in. poprzez organizacje praktyk lub staży, oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium,  kształcenie dualne.

Na zakończenie części plenarnej pani Bożena Mayer-Gawron, ekspert MEN z zakresu kształcenia zawodowego i przedstawicielka Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET, przedstawiła możliwości zdobywania dodatkowych umiejętności zawodowych w drodze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wykazując przy tym zgodność przyjętych w polskim prawie oświatowym rozwiązań z zasadami systemu ECVET.

W części warsztatowej odbyły się cztery równoległe warsztaty poświęcone kwalifikacjom rynkowym w systemie szkolnictwa zawodowego na przykładzie sektora turystycznego, wykorzystaniu założeń systemu ECVET w projekcie mobilności edukacyjnej, zasadom udziału w konkurach umiejętności zawodowych Euroskills i Worldskills oraz nowym możliwościom w zakresie walidacji i przygotowania do egzaminu zawodowego.

Ofertę wojewódzkich obchodów ETUZ uatrakcyjnił przyjazd Mobilnego Centrum Edukacyjnego, który zaprezentował nauczycielom i uczniom możliwości zastosowania najnowszych technologii w procesie kształcenia zawodowego. Na specjalnych warsztatach interaktywnych zorganizowanych w MCE zainteresowani uczestnicy mogli poznać możliwości skorzystania z programów Erasmus+, eTwinning i Europass.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma na celu podniesienie atrakcyjności i promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Tegoroczna, czwarta edycja Tygodnia odbywała się w dniach 14-18 października 2019 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konferencje-zko/materialy-pokonferencyjne/europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-odkryj-swoj-talent-2019-materialy-pokonferencyjne/ 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-odkryj-swoj-talent-2019-2/


 

Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego – podziel się swoją opinią

Zapraszamy do udziału w  publicznych konsultacjach dotyczących oceny Zalecenia Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Zalecenie miało na celu dać osobom indywidualnym możliwość wykazania, czego nauczyły się poza systemem formalnego kształcenia i szkolenia, a także szansę wykorzystania nabytej wiedzy na potrzeby kariery zawodowej. Z tego względu Rada UE zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o wypełnienie kwestionariusza i udzielenie swojej opinii. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w dokumencie roboczym służb Komisji Europejskiej dotyczącym oceny zalecenia, zaplanowanym na początek 2020 r., co z kolei wpłynie na dalszą politykę Unii dotyczącą walidacji umiejętności.

Kwestionariusz zawiera zarówno pytania skierowane do wszystkich zainteresowanych, jak również do osób, które już skorzystały z możliwości walidacji swoich umiejętności. Ponadto w kwestionariuszu znajdują się pytania przeznaczone dla przedstawicieli instytucji edukacyjnych, władz publicznych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dodatkowo istnieje możliwość złożenia pisemnego stanowiska przez organizacje (szczegóły w kwestionariuszu).

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza dostępnego na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Evaluation_of_Validation. Ankieta będzie czynna do 30 października 2019 r.Zapraszamy do zapoznania się z nowymi publikacjami ECVET:

ulotka_pocztowka

Przewodnik dla beneficjentów projektów mobilności: "Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnej".

Broszura_2018_okladka

ECVET – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów – Opracowanie dotyczące rozwoju kompetencji i podnoszenia umiejętności zawodowych z wykorzystaniem systemu ECVET.

Rozwoj_kompetencji_okladkaARCHIWUM

Konferencja regionalna ECVET
Myślenice, 02.10.2018 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Szkoła i biznes – pozytywny model współpracy szkoły zawodowej z pracodawcami branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”, która odbędzie się 2 października 2018 r. w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach.

Bezpłatny kurs "Podstawy polityki młodzieżowej"

Partnerstwo Unii Europejskiej i Rady Europy organizuje kurs pn. “Podstawy polityki młodzieżowej”. Jest to bezpłatny kurs online w języku angielskim, który potrwa od 8 października do 18 listopada 2018 r. (4 godziny tygodniowo)

Kurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, ale w szczególności skierowany jest do twórców polityk młodzieżowych na różnych szczeblach, pracowników i liderów młodzieżowych, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz naukowców zajmujących się młodzieżą.

Uczestnicy kursu poznają podstawowe elementy polityki młodzieżowej (opracowanie, wdrożenie, ewaluacja) i jej wpływ na życie młodych ludzi.

Odpowiedzą na pytania:

 • w jaki sposób polityka umożliwia młodym ludziom bycie aktywnymi obywatelami?
 • w jaki sposób mogą wspierać młodych ludzi w społeczeństwie i realizować ich potencjał i aspiracje?

Kurs będzie także okazją dla osób zaangażowanych w politykę młodzieżową do zapoznania się z koncepcjami polityki młodzieżowej promowanej przez Radę Europy i Unię Europejską.

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać o nim więcej informacji należy wejść na następującą stronę: linkPrzewodnik ECVET dla beneficjentów programu Erasmus+

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszej publikacji opracowanej przez Zespół Ekspertów ECVET pt. "Wykorzystanie założeń systemu ECVET
w projektach mobilności edukacyjnej w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+"
. Materiał jest przeznaczony przede wszystkim dla osób planujących lub realizujących projekty mobilności edukacyjnej z wykorzystaniem założeń systemu ECVET: koordynatorów
projektów, dyrektorów instytucji, trenerów, instruktorów, nauczycieli oraz metodyków, a także innych osób zaangażowanych w realizację projektu i współpracę z partnerami zagranicznymi. W publikacji zostały przedstawione przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów mobilności z ECVET. 

Warsztaty ECVET dla beneficjentów projektów mobilności
11 kwietnia 2018
19 kwietnia 2018

Warsztaty ECVET dla beneficjentów projektów mobilności
13 i 14 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z warsztatów ECVET: zakładka Warsztaty ECVET. 

 

Konferencja ECVET inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce
20.11.2017, Warszawa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, która odbyła się 20 listopada 2017 r. w Warszawie.

Materiały są dostępne na stronie konferencji: http://konferencje.frse.org.pl/ecvet-2017/about/lang:pl05.12.2016 KONFERENCJA ECVET

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe - rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, która odbyła się 5 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Materiały są dostępne na stronie konferencji: http://konferencje.frse.org.pl/ECVET-2016.

 

18.11.2016 WARSZTATY ECVET

Materiały z warsztatów są dostępne w zakładce Materiały.

Zaproszenie do udziału w webinariach „Piątki z ECVET: ECVET – praktycznie”.

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji mamy przyjemność poinformować , że 27 listopada 2020 r. o godz. 15 odbędzie się  pierwsze spotkanie z cyklu „Piątki z ECVET: ECVET – praktycznie”
w formule on-line. Spotkania dedykowane są koordynatorom i nauczycielom ze szkół, które realizują projekty w „zawodowym” komponencie programu Erasmus+ oraz POWER-VET.

Głównym celem spotkań jest wymiana doświadczeń, różnych podejść i zastosowań założeń ECVET podczas realizacji staży zagranicznych, prezentacja dokumentów, materiałów, programów już zrealizowanych staży opartych na założeniach ECVET.

Webinarium będzie podzielone na część merytoryczną, którą poprowadzi ekspert ECVET
Pan Wojciech Stęchły oraz część praktyczną, w której swoimi doświadczeniami podzielą
się beneficjenci projektów z sektora edukacji zawodowej.

Spotkanie rozpocznie się 27 listopada o godzinie 15 na platformie Zoom i potrwa 60 minut.

Link do rejestracji: https://zoom.us/meeting/register/tJcoduytqjkpGNMwf-SQRepE5PXaaTK8VmNc

Kolejne webinaria odbędą się 4 i 11 grudnia 2020 r. a o ich szczegółach poinformujemy Państwa
w oddzielnej korespondencji.

Pytania prosimy kierować na adres: pglusiec@frse.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl