English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Zespół Ekspertów ECVET Polska

Polski Zespół Ekspertów ECVET został powołany w 2012 r. w ramach umowy podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Komisją Europejską. W skład Zespołu wchodziło 9 Ekspertów nominowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt był realizowany do 31 marca 2014 r., a jego głównymi celami były:

 • promocja rozwoju i wdrożenia systemu ECVET, jako elementu idei uczenia się przez całe życie i strategii „Europa 2020”,
 • implementacja działań wskazanych w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.06.2009 w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

więcej o projekcie 2012-2013

Od 1 kwietnia 2014 r. działania Zespołu Ekspertów ECVET są wpisane w Plan Pracy programu Erasmus+. Do głównych zadań Ekspertów należy:

 • kontynuacja i upowszechnianie wyników prac realizowanych w latach 2012-2014, 
 • popularyzowanie informacji na temat ECVET,
 • wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce,
 • wspieranie realizatorów projektów mobilności zawodowej,
 • promowanie systemu ECVET wśród pracodawców. • W razie pytań

  • – dotyczących spraw administracyjnych i technicznych:
   Aleksandra Bałchan-Wiśniewska
   tel. : 22-46-31-302
   ecvet@frse.org.pl